Amdanom ni


Cartref > Amdanom ni

Mae Louise ac Elwyn yn cynnig croeso cynnes a chyfeillgar i'w Gwely a Brecwast, sy'n safle di-fwg er eich diogelwch a'ch cysur.

Mae gan Padog 3 ystafell wely o ansawdd uchel (1 ystafell ddwbl a 2 ystafell twin y gellir hefyd eu haildrefnu i welu dwbl os oes angen) ac hyn i gyd ar lefel y llawr gwaelod. Mae gan bob ystafell gyfleusterau en-suite gyda nwyddau ymolchi, gwres canolog, teledu LCD, cyfleusterau gwneud te a choffi, cloc larwm/radio a sychwr gwallt.

Mae mynediad wifi ar gael yn rhad ac am ddim. Mae croeso i blant ac mae cot teithio ar gael ar gais. Mae maes parcio diogel oddi ar y ffordd ac adeilad ar gael ar gyfer beiciau dan glo. Mae'n ddrwg gennym nid ydym yn derbyn anifeiliaid anwes ac eithrio cŵn tywys.

Gyda'i agosatrwydd a mynediad ar wahân i westeion, byddai gwely a brecwast Padog yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau teuluol bach.

Mae'r ystafell wydr brecwast a gafodd ei hymestyn yn ddiweddar yn edrych dros y gerddi yng nghefn y tŷ, gan ddarparu lleoliad braf i chi fwynhau'ch brecwast ffres, gydag amrywiaeth o opsiynau ar gael. Yma gallwch eistedd a chynllunio eich diwrnod o'ch blaen yn ystod eich arhosiad yn y rhan hardd hon o Ogledd Cymru. Cliciwch yma am Bethau i'w Gwneud.

Mae yna fapiau a llyfrau i'ch helpu i wneud y gorau o'ch arhosiad ac mae cyngor cyfeillgar ar gael gennym.

Yn ystod misoedd yr haf mae dau batio i chi eu defnyddio. Mae’r patio y tu ôl i’r tŷ yn edrych ymlaen i’r ardd ac mae’r patio blaen gyda’r pagoda yn mwynhau golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy. Mae'r ddau batio yn lle delfrydol i ymlacio ac ymlacio ar ddiwedd eich diwrnod.