Brecwast


Cartref > Brecwast

Rydym yn derbyn sylwadau cadarnhaol rheolaidd ar safon ein brecwast. Daw ein holl gynnyrch cig gan gigyddion lleol ac mae wyau'n dod o'n ieir ein hunain. Mae ein iogwrt yn arbennig o boblogaidd ac yn dod o laethdy lleol sydd wedi ennill gwobrau.

Mae brecwast yn cael ei weini yn ein ystafell frecwast sydd newydd ei hymestyn a ddefnyddir gan westeion Gwely a Brecwast yn unig. Gyda'r nos, mae croeso mawr i westeion ddefnyddio'r ardal hwn i fwynhau pryd tecawê. Mae oergell ar gyfer ein gwesteion ddefnyddio, sydd hefo rhewgell.

Ystafell frecwast yn Padog

Mae dewis brecwast yn cynnwys:

  • Sudd Afal neu Oren
  • Grawnffrwyth ac Eirin
  • Salad ffrwythau ffres o Fefus, Melon, Ciwi, Grawnwin a Llus
  • Dewis o iogwrt ffrwythau
  • Uwd / Cornflakes / Ffrwythau a Chnau miwsli / granola trofannol
  • Tost brown neu wyn gyda menyn / margarîn a jam / marmaled
  • Te neu Goffi

Cymraeg Llawn - Cig Moch, Selsig, Madarch, Tomato wedi'i Grilio, Hash Brown, Ffa, Wy Buarth, (Wedi'i Ffrio, Wedi'i Sgramblo, wedi'i Potsio neu wedi'i Berwi)

-neu-

Eog wedi’i fygu ac Wyau wedi'u Sgramblo

-neu-

Croissant / Ham / Caws

Darperir ar gyfer diet arbennig ar gais.